ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του σχολείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση των στόχων της εκπαίδευσης.
Το πλαίσιο Οργάνωσης της σχολικής Ζωής είναι εναρμονισμένο με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία. Κατά την κατάρτισή του έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι κανόνες του σχολείου. Επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα των μαθητών και των καθηγητών. Προσφέρει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αρχών και κανόνων ως μέσο παιδείας και αγωγής των μαθητών. Λειτουργεί επίσης και ως σημείο αναφοράς για τους διδάσκοντες, διότι ο Διευθυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων έχουν την ευθύνη για τη λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του σχολείου και στον συντονισμό της σχολικής ζωής.
Το πλαίσιο λειτουργίας σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ως μέσο ελέγχου και εκφοβισμού των μαθητών, αλλά αποτελεί ένα συμβόλαιο αμοιβαίας θετικής οριοθέτησης συμπεριφορών και αυτοδέσμευσης όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Σημαντικός παράγοντα σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί η αρωγή των γονέων. Θεωρείται απαραίτητη σ΄ αυτή την προσπάθεια, το σχολείο να καταστήσει τους γονείς κοινωνούς των κανόνων, ώστε και αυτοί με τη σειρά τους, έχοντας την απαραίτητη ενημέρωση και γνώση, να στηρίξουν την προσπάθεια του Σχολείου για την όσο το δυνατόν καλύτερη αγωγή των παιδιών.
Το παρόν πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής ζωής συντάχθηκε από τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και εκπροσώπους των μαθητών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ