Ενημερώνουμε ότι ΟΛΟΙ οι νέοι σύνδεσμοι των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Καρδίτσας θα είναι πλέον της μορφής:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/...............  όπου στο τέλος τοποθετείτε το όνομα του κάθε εκπαιδευτικού όπως και πριν.