Ενημερώνονται οι μαθητές/τριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020  στις Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.