από έως
1η ΩΡΑ 8.00΄ 8.40΄
2η ΩΡΑ 8.50΄ 9.30΄
3η ΩΡΑ 9.40΄ 10.20΄
4η ΩΡΑ 10.30΄ 11.10΄
5η ΩΡΑ 11.20΄ 12.00΄
6η ΩΡΑ 12.10΄ 12.50΄
7η ΩΡΑ 13.00΄ 13.40΄

 

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. : 155692/ΓΔ4/ 14-11-2020 Υ.Α. από ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  ισχύει το παραπάνω ωράριο διδασκαλίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση