Συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση σε ευαισθητοποίηση και συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά δρώμενα, σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, τέσσερις μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, οι Κάσσου Σταυρούλα, Τσίτου Ρενάτα, Φειδογιάννη Δέσποινα και Γκρίτζιος Θανάσης, με την καθοδήγηση της κ. Χαράς Μητρογώγου, καθηγήτριας Αγγλικής, συμμετείχαν στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό νέων μεταφραστών Juvenes Translatores.

      Η ζήτηση για μεταφράσεις και μεταφραστές αυξάνεται ολοένα περισσότερο στην Ευρώπη. Οι μαθητές πρέπει να ετοιμάζονται. Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores τους ευαισθητοποιεί στο πόσο σημαντικές είναι οι μεταφραστικές δεξιότητες και στο ότι ο ρόλος της μετάφρασης ως "γέφυρας" ανάμεσα στις γλώσσες πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στο πλαίσιο της εκμάθησης ξένων γλωσσών.
      Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες ερχόμαστε πιο κοντά στους άλλους και κατανοούμε καλύτερα την κουλτούρα τους. Για να είμαστε οι Ευρωπαίοι "ενωμένοι μέσα από τη διαφορετικότητα" - σύμφωνα με το γνωστό σύνθημα της ΕΕ - θα πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε και άλλες γλώσσες εκτός από τη δική μας.