Ένα πλήρες βιβλίο 497 σελίδων στα Μαθηματικά Β΄ Λυκείου Κατεύθυνσης
των Χρήστου Σίσκα και Επαμεινώνδα Φακόπουλου
διατίθεται ελεύθερο εδώ