Εισήγηση από την ημερίδα: "ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ", Θεσσαλονίκη, 8/9/12.
Τίτλος εισήγησης: "Εξηγώντας τα μαθηματικά...Μια προσπάθεια βασισμένη σε βιβλία σύγχρονων στοχαστών"
Τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν είναι: "εξηγώντας τα μαθηματικά στις κόρες μου", του Ντενί Γκετζ(Κέδρος), "επιστολές σε μια νεαρή μαθηματικό", του Ίαν Στιούαρτ(Τραυλός) και "Από την παράνοια στους αλγορίθμους", του Απόστολου Δοξιάδη(Ίκαρος)