Α/Α ΘΕΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1 Η ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΟΛΛΗ ΧΗΜΕΙΑ (ppt)

ΓΚΟΡΙΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΠΕ 04.02

2 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ   (ppt) ΚΑΤΕΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ  ΠΕ 09
3 TO NEO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ WEB 2.0  (pptx)  (pdf)

ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΠΕ 04.02

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ (pdf) ΑΡΚΟΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 09 - ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ  ΠΕ 12
5 Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ (pdf)

ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ 

ΠΕ 11

6 ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ppt) ΜΑΝΑΚΟΥΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΠΕ 13