Α/Α ΘΕΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1 ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΜΑΝΑΚΟΥΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΠΕ 13

ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 12

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΙΚ (ppt)

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΠΕ 10

3 ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΟ CLUBBING (pdf)

ΑΡΚΟΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ 09

ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 12

4 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ (ppt) (pdf)  (video)

ΚΑΤΕΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΠΕ 09

ΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 12

5

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (pptx) (pdf)

 

ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ 04.02