Η Ελληνική αποστολή εκπαιδευτικών του 1ου Λυκείου Καρδίτσας ολοκλήρωσε επιτυχώς την παρακολούθηση του σεμιναρίου με τίτλο «Coping with Web 2.0 Technology - A Challenge for Contemporary Education» που διοργάνωσε η «ERUDITUS ASSOCIATION» στο ΟΣΛΟ της Νορβηγίας. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 7 ημέρες, από 17/07/2017 έως 23/07/2017, και το παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί από Ουγγαρία, Ρουμανία, Ιταλία και Ελλάδα. Από το 1ο ΓΕΛ Καρδίτσας συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04: Γκάτσης Αριστείδης-Φυσικός, Τσίνας Παναγιώτης-Φυσικός και Σβερώνης Ηλίας-Χημικός.

Το παραπάνω σεμινάριο ήταν η μία από 3 συνολικές ροές του σχεδίου κινητικότητας με τίτλο «Building the future school» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ1 με κωδικό 2016-EL01-KA101-023198.

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα διεξήχθησαν καθημερινά από την 9:00 π.μ έως τις 5:00 μμ. στην Αγγλική γλώσσα, σε κτήριο στο κέντρο του Όσλο σε εξαιρετικό εκπαιδευτικό κλίμα.

Ειδικά την πρώτη ημέρα, σε απογευματινή ώρα μετά το τέλος του σεμιναρίου, δόθηκε έμφαση στην επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών των διαφόρων χωρών, με σκοπό τη διάνοιξη διαύλων επικοινωνίας και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι πρώτες τρεις ημέρες του σεμιναρίου είχαν τυπική θεματολογία, όπου αναλύθηκαν οι διαφορές μεταξύ Web 1.0 και 2.0, έγινε η ανάλυση βασικών χρήσεων του Web 2.0 καθώς και των διαφορών μεταξύ δωρεάν και επί πληρωμή εργαλείων για εκπαιδευτική χρήση.

Την τρίτη έως και πέμπτη ημέρα, έγινε εκτεταμένη πρακτική άσκηση πάνω στα διάφορα εργαλεία Web 2.0, και χρήση αρκετών δωρεάν πλατφορμών και εφαρμογών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Open Office καθώς και στα εργαλεία Google, μέσω των οποίων δημιουργήθηκαν online αρχεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τους παρευρισκόμενους, και συζητήθηκαν οι εφαρμογές τους στις σχολικές δομές.

Τις τελευταίες δύο ημέρες του σεμιναρίου, η διάλεξη πήρε τη μορφή της πρακτικής συζήτησης σε ομάδες, όπου οι εκπαιδευτικοί είδαν τις χρήσεις παιγνίων εντός αίθουσας στον τομέα της διδασκαλίας, ενώ συζητήθηκαν εκτενώς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων. Το σεμινάριο έκλεισε με ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και παράδοση πιστοποιητικών στην τελετή λήξης.

Στόχοι προγράμματος

Το ΓΕΛ Καρδίτσας με το παρόν σχέδιο αντιμετώπισε την αναγκαιότητα της δια βίου μάθησης. Με τη συγκεκριμένη ροή επιτεύχθηκαν οι εξής στόχοι:

  • Να αναδειχθεί η μεγάλη σημασία της αξιοποίησης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους εκπαιδευτικούς. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο για την επιτυχή ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας
  • Να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω δεξιότητες θα πρέπει να γίνουν κτήμα όλου του προσωπικού και να μην αποτελούν προνόμιο των ειδικών της πληροφορικής.
  • Να προσφερθούν στους συμμετέχοντες σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις και να καταστήσει φανερή η αξία και σημασία της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσής.
  • Να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας και καινοτομίας συστημάτων και ιδρυμάτων.
  • Να ενισχυθεί η κινητικότητα των πολιτών των χωρών - μελών.