Το σχολείο μας από το Σεπτέμβριο 2018 παίρνει μέρος σε διετές (2018-2020) πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ202 για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο τίτλος του Project είναι : “Future trends in clothing: trendy, smart and healthy?” και έχει Κωδικό: 2018-1-DE02-KA202-005155.

Το συντονιστικό σχολείο είναι το Max-Eyth Schule Alsfeld, ένα επαγγελματικό Λύκειο από τη Γερμανία με πολλές ειδικότητες (και κυρίως τον τομέα ραπτικής) και εταίρους σχολεία της Ισπανίας, το LES Bezmiliana της Μάλαγα (με ειδίκευση στο σχεδιασμό μέσω υπολογιστών), της Αυστρίας, το σχολείο Handelsakademie (business academy donaustadt) στη Βιέννη (με ειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες και εικονικές επιχειρήσεις) και το 1ο Γενικό Λύκειο της Καρδίτσας.

Στην πρώτη διακρατική συνάντηση που έγινε στις 21-24 Νοεμβρίου στη Rincon de la Victoria, κοντά στη Μάλαγα της Ισπανίας, έλαβαν μέρος τρεις εκπαιδευτικοί από κάθε εταιρικό σχολείο. Από το σχολείο μας συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Χρυσούλα Μαϊμάνη, Φιλόλογος, Παναγιώτης Τσίνας, Φυσικός και ο Ηλίας Σβερώνης, Χημικός.

Στις εργασίες που έγιναν, τέθηκαν όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος εργασιών και των μαθητών και των καθηγητών, οι προθεσμίες, οι ημερομηνίες των συναντήσεων, που θα γίνουν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και που θα περιλαμβάνουν πέντε μαθητές και τρεις καθηγητές την κάθε φορά. Επίσης ανατέθηκαν ειδικές αρμοδιότητες στον καθένα και αποφασίστηκαν οι τρόποι διάδοσης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Όλες οι εργασίες θα ανέβουν σε ειδική ιστοσελίδα που θα δημιουργηθεί γι’ αυτό και θα χρησιμοποιηθεί και η πλατφόρμα MOODLE για την παρουσίαση των εργασιών. Το θέμα του προγράμματος για τα “Έξυπνα ρούχα” είναι πρωτότυπο και αποτελεί καινοτομία για όλους τους συμμετέχοντες. Θα παραχθεί και τελικό προϊόν που θα είναι ένα έξυπνο ρούχο για κάθε σχολείο, όχι μόνο εικονικό αλλά και πραγματικό. Οι 15 μαθητές μας της Α΄ Τάξης του Σχολείου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι ενθουσιασμένοι και ήδη έχουν αρχίσει να ασχολούνται με τις εργασίες που τους ανατέθηκαν.