ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

  • Κεφάλαιο 1: Παρ. 1.1, 1.3, 1.4
  • Κεφάλαιο 2: Παρ. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
  • Κεφάλαιο 1: Παρ. 3.3, διάσπαση α, διάσπαση β και διάσπαση γ

 

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  • 1. Ηλεκτρικές-μηχανικές ταλαντώσεις. Παρ. 1.1 εως και Παρ. 1.7
  • 4. Μηχανική στερεού σώματος Παρ. 4.1 εως και 4.10
  • 5. Κρούσεις και σχετικές κινήσεις Παρ. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 & 5.9