Ενημερωτικά σποτάκια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)

Ειδική Υυπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρισιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 

Ξέρετε ότι η ανακύκλωση των μπαταριών περνάει από το στομάχι μας;

 

Η φύση δεν ενοικιάζεται ούτε πωλείται...

 

Μάθετε γιατί η ανακύκλωση του χαρτιού δεν σηκώνει νερό.

 

Τελικά υπάρχει φως στην ανακύκλωση του γυαλιού ...

 

Εδώ θα δείτε το νέο κανάλι στην ανακύκλωση του αλουμινίου ...