Στο σχολείο μας, στη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-17, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων:

  1. Από το διθύραμβο στην αρχαία τραγωδία και στο σύγχρονο θέατρο.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Καρακώστας Κων/νος , Μανακούδα Παρασκευή, και Καρβούνης Ιωάννης.

Συμμετέχουν μαθητές της Β΄τάξης.

  1. Τα μουσεία της χώρας μας, ισχυρή πολιτιστική κληρονομιά μας.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Γκαραγκούνης Βησσαρίων και Ντελής Νικόλαος

Συμμετέχουν μαθητές της Β΄τάξης.

  1. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές ως επιβεβαίωση του πολιτισμού μας.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Μανακούδα Παρασκευή, Καρακώστας Κωνσταντίνος και Ντελής Νικόλαος.

Συμμετέχουν μαθητές της Α΄τάξης.

  1. Φυσικές επιστήμες στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Νομικός Αναστάσιος και Κόγια Παναγιώτα.

Συμμετέχουν μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων.

  1. Θετικές επιστήμες, τέχνη και πολιτισμός.

Υπεύθυνοι καθηγητές: Τσίνας Παναγιώτης και Ζωιτσάκου Τριανταφυλλιά.

 Συμμετέχουν μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων.

  1. Ειρηνική συνύπαρξη Χριστιανών και Μουσουλμάνων σε περιοχές της Δυτικής Θράκης.

Συμμετέχουν οι καθηγητές: Ντελής Νικόλαος, Γιολδάση Γιαννούλα και Καρακώστας Κωνσταντίνος.

Συμμετέχουν μαθητές της Γ΄τάξης.

Επίσης καθηγητές του σχολείου μας Παπανούσκας Μιχαήλ ? Μαϊμάνη Χρυσούλα ? Μπριάνα Σοφία ? Μητρογώγου Χαρίκλεια ? Γκάτσης Αριστείδης και Τσίνας Παναγιώτης, μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής που υποβλήθηκε στο ΙΚΥ, θα λάβουν μέρος σε πρόγραμμα Erasmus-δράση ΚΑ1.