Την τρέχουσα χρονιά,τo Πρόγραμμα των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων ''ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ'' του ΕΙΕ, αξιοποιώντας τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, πραγματοποιεί την πρωτοπόρα πρωτοβουλία ''Οι μορφωτικές εκδηλώσεις στο διαδίκτυο''. Με τον τρόπο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, ανεξάρτητα από γεωγραφικό περιορισμό, να παρακολουθούν τα υψηλής ανάλυσης video των κύκλων ομιλιών και των εκδηλώσεων που διοργανώνει το ΕΙΕ, συμβάλλοντας στην ευρύτερη διάδοση της γνώσης και της επιστήμης.


AdmirorFrames 2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.